فک پلمپ چیست؟

  • 1402/10/18
فک پلمپ چیست؟

فک پلمپ یکی از قوانینی است که توسط مراجع قضایی صادر می گردد. اگر در هریک از مکان های مختلف مانند خانه، مغازه یا رستوران یک عمل و اقدام غیرقانونی انجام شود، در این صورت مراجع قضایی آن را پلمپ می کنند تا هیچکس حق ورود و خروج به آن را نداشته باشد. اگر فک پلمپ به صورت غیرقانونی انجام شود، فرد خاطی دچار مجازات می شود. در ادامه با ما همراه باشید تا با مجازات فک پلمپ و تمامی جزئیات آن آشنا شوید.

پلمپ یعنی چه

در فرهنگ نامه فارسی، پلمپ به معنای قطعه سرب موم شده ای است که از آن برای جلوگیری از دستکاری و یا هرگونه سو استفاده در پلاک، مغازه و خانه مهر شده استفاده می شود که تعطیل کردن مکان مورد نظر را نشان می دهد. پلمپ های امنیتی تنها برای یک بار استفاده طراحی شده اند تا بتوانند امنیت بالایی داشته باشند.

از انجایی که قفل های ساده به راحتی شکسته می شوند، پلمپ ها امنیت بالایی دارند. توجه داشته باشید که در صورت پلمپ بودن محل نمی توانید آن را با کلید یا هر ابزار دیگری باز کنید. معمولا پلمپ بسیار ارزان تر از قفل است اما در موارد اضطراری به راحتی حذف شده و از بین می روند. هرگونه شکستن پلمپ یا فک پلمپ توسط افراد دیگر جز مراجع قضایی، جرم شناخته می شود و فرد باید مجازات گردد.

پلمپ توسط چه مراجعی امکان پذیر است

دادگاه و مقام قضایی حق پلمپ یک مکان را دارند. اما علاوه بر آنها، برخی از اشخاص و سازمان های دیگر مانند شهرداری، اتحادیه صنفی و نیروی انتظامی نیز می توانند با توجه به قوانین صادرشده نسبت به پلمپ کردن مکان مورد نظر اقدام کنند. این سازمان ها می توانند در صورت بروز اقدامات غیرقانونی نسبت به پلمپ کردن مغازه، خانه و یا اداره اقدام کنند و مانع از ادامه فعالیت آنها شوند.

شکست فک پلمپ یعنی چه

همانطور که در بخش های قبل نیز به آن اشاره کردیم، پلمپ یک مکان توسط مراجع قضایی و مقامات رسمی انجام می شود. به همین دلیل شکستن پلمپ نیز توسط مراجع قضایی مربوطه صادر می گردد. در برخی از موارد ممکن است مالکین واحدهای صنفی یا صاحب خانه ها نسبت به شکستن پلمپ مکان خود اقدام کنند. این امر باعث می شود به عنوان یک فرد مجرم شناخته شود . با توجه به قوانین مجازات اسلامی، تنبیه شود.

مجازات فک پلمپ

فک پلمپ توسط افراد عادی یا صاحبین مکان مورد نظر یک جرم نابخشودنی است. در ماده 543 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است که:

اگر محلی براساس قوانین مقامات رسمی پلمپ شده باشد و کسی آن را به صورت عمدی بشکند، با مجازات فک پلمپ رو به رو می شود. در این صورت مرتکب به تحمل حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم می شود. اگر مستحفظ آن مرتکب این جرم شده باشد، به تحمل حبس از 1 تا 2 سال محکوم می شود. اگر فرد مرتکب جرم، به واسطه اهمال مستحفظ این عمل را انجام دهد، به حبس از 1 تا 6 ماه و حداکثر 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

 

مجازات فک پلمپ

مجازات فک پلمپ شهرداری

همانطور که در بخش قبل نیز به آن اشاره کردیم، با توجه به ماده 543 قانون مجازات اسلامی، اگر فردی نسبت به فک پلمپ شهرداری اقدام کند، در صورت شکستن قفل به تحمل حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

لایحه دفاعیه فک پلمپ

ریاست محترم شعبه .............................. دادگاه عمومی (جزایی)...............................

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب...............................وکیل متهم آقای........................ فرزند....................سن................... شغل......................... دارای / فاقد سابقه کیفری که در پرونده کلاسه........................ متهم به محو یا شکستن مهر و پلمپ دولتی می باشد. با توجه به محتویات پرونده از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت متهم موصوف را خواستارم و دلایل اینجانب مبنی بر عدم مجرمیت متهم موصوف به شرح ذیل است:

این پرونده حکایت دارد که موکل اینجانب آقای................................. مهر و پلمپ دولتی را محو و شکسته است. در صورتی که این ادعا اساسا غیر واقع و کذب باشد.

چون که ملکی که پلمپ شده موکل اینجانب هیچ سود و زیانی نداشته که بخواهد اقدام به چنین کاری بکند و خود را بی جهت به دردسر بیاندازد.

اداره مدعی هیچ دلیل محکمه پسندی دال بر مجرمیت موکل اینجانب ارائه نکرده است. موضوع فعلا در حد یک اتهام است. لذت از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت موکل خود را خواهانم.

رای وحدت رویه فک پلمپ

تاريخ  18/6/74        پرونده كلاسه    73/400       شماره دادنامه1152

با توجه به جامع محتويات پرونده دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه

در خصوص شكايت اداره كل حقوقي شهرداري تهران از آقاي اكبر ... مالك پلاك ثبتي شماره 82/81/80/79/106 واقع در ... داير بر فك پلمپ از يك باب مغازه كه توسط شهرداري منطقه پلمپ گرديده بوده است با توجه به مجموع محتويات پرونده به اظهارات نماينده اداره كل حقوقي شهرداري و ملاحظه مدارك و مستنداتي كه از ناحيه شاكي به استناد آنها ملك متهم پلمپ گرديده بوده است از آنجائيكه مستندا به موازين راي كمسيون ماده 100 قانون شهرداري بوده كه در آن حكم به رفع خلاف دائر شده است و تبعا در صورت عدم اقدام محكوم به رفع خلاف شهرداري مي توانسته نسبت به اخذ راي بر تخريب جهت رفع خلاف راسا اقدام نمايد و به نظر دادگاه در راي كميسيون ابرازي تجويزي در پلمپ محل مستفاد نمي گردد. از آنجائيكه پلمپ محل بدون رعايت تشريفات مقرر قانوني و خارج از حدود اختيار شاكي صورت گرفته لذا فك آن از مصداق عنوان جزائي اتهامي خارج و راي به برائت حكم صادر اعلام مي گردد. راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ تجديد نظر در دادگاه تجديدنظر استان است .

 

 

رای دادگاه فک پلمپ

دادرس شعبه اول دادگاه عمومي شهرري

تاريخ   14/9/74           كلاسه   74/436                       شماره دادنامه435

مرجع رسيدكي : شعبه 16 دادگاه تجديد نظر استان تهران

تجديد نظرخواه :  اداره حقوقي شهرداري تهران ...

تجديد نظرخوانده :  آقاي اكبر ... به نشاني ...

خواسته : تجديد نظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي دادگاه

در خصوص درخواست تجديد نظر اداره حقوقي شهرداري تهران نسبت به دادنامه شماره 1152 مورخ 18/6/74 شعبه اول دادگاه عمومي شهر ري نظر به اينكه از ناحيه تجديد نظرخواه اعتراض موجه و قابل قبولي كه قابل انطباق با احد از شقوق ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و موجب نقض راي باشد ابراز نگرديده و بر دادنامه صادره با توجه به توضيحات مورخ 30/5/74 نماينده شهرداري از جهت صحت دلائلي و مباني استدلال خدشه اي وارد نيست عليهذا دادگاه با رد اعتراض معنونه حكم فوق الاشعار را كه با رعايت اصول و قواعد دادرسي انشاء گرديده خالي از اشكال تشخيص و عينا تائيد مي نمايد.

رئيس شعبه16دادگاه تجديد نظراستان تهران مستشاردادگاه تجديد نظراستان

مصطفوي طباطبائي

درخواست فک پلمپ

شما می توانید پس از صدور پروانه کسب و یا گذشت یک هفته از تاریخ پلمپ و تشکیل پرونده در اتحادیه، با ارائه تمامی مدارک مربوط به نیروی انتظامی نسبت به درخواست فک پلمپ اقدام کنید. بهتر است به هیچ عنوان نسبت به شکستن پلمپ اقدام نکنید. همراه داشتن کارت ملی برای احراز هویت و کارت عابر بانک برای پرداخت هزینه دادرسی الزام است. همچنین بهتر است تصاویر سند مالکیت و اجاره نامه را نیز داشته باشید.

برای رفع پلمپ مغازه چه باید کرد

پس از پلمپ مغازه صاحب آن اجازه دارد مکان مورد نظر را تخلیه کند. مهلت تخلیه نیز 10 الی 20 روز پیش از پلمپ است. در صورت شکایت نسبت به پلمپ مغازه خود باید به کمیسیون نظارت صنعتی مراجعه کنید. در صورتی که شکایت شما پذیرفته گردد، اتحادیه صنفی مسئولیت جبران خسارت را خواهد داشت.

برای فک پلمپ مغازه باید مدارک لازم را به اتحادیه صنف مربوطه خود ارائه کنید. همچنین باید یک تقاضانامه برای رفع پلمپ تحویل دهید. پس از آن باید با توجه به ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، گواهی مشخص شده را به اتحادیه صنفی ارائه کنید.

از دیگر گواهی های لازم میتوان به گواهی مربوط به قانون مالیات، گواهی صلاحیت نظامی و اثبات عدم سو پیشینه، گواهی صلاحیت بهداشتی محیط و گواهی کارت سلامت بهداشت فردی اشاره کرد.

پلمپ مغازه توسط اداره اماکن

اگر مغازه ای به شغلی غیر از شغل جواز کسب شده اقدام کند، یا بیش از15 روز تعطیل باشد و به مصرف کننده زیان وارد گردد، یا اگر قوانین مربوط به نظام وظیفه را انجام ندهد، توسط اماکن پلمپ می شود. در هر صورت، فرد یا دارنده ملک باید تمامی بدهی خود را پرداخت نماید یا قوانینی را که زیرپا گذاشته است رعایت کند تا مغازه او فک پلمپ شود. در صورتی که سرخود نسبت به فک پلمپ مغازه خود اقدام کنید، با مجازات سنگینی رو به رو خواهید شد.

سخن پایانی

پلمپ مغازه یا خانه در صورت انجام اعمال غیرقانونی توسط مراجع قضایی انجام می شود. با این حال، شما می توانید با ارائه درخواست فک پلمپ، نسبت به حذف آن اقدام کنید. اگر این کار را سرخود و بدون دستور قضایی انجام دهید خاطی شناخته شده و مجازات خواهید شد. در این بخش شما را با مجازات فک پلمپ و نحوه درخواست برای فک آشنا ساختیم.

 

نظرات :
ارسال نظر :